Foto: Tom Angelsen

Informasjon om Adventistkirken

Den første Syvendedags Adventistkirken i Norge ble stiftet i Oslo 1879. I løpet av den første 10-års perioden ble det opprettet menigheter i Drammen, Larvik og Moss.

Menigheten i Tønsberg driver, sammen med menighetene i Larvik og Sandefjord, Mokollen skole, en grunnskole i Sandefjord.

Syvendedags Adventistkirken driver også en videregående skole utenfor Hønefoss, nærmere bestemt på Røyse i Hole kommune.

Dersom du er elev ved en videregående skole og søker informasjon til skoleoppgaver, vil vår pastor kunne hjelpe.